Tehnološka čišćenja (mastolovi)

Mastolovi:
Mastolovi (mastolovci, kuhinjski separatori masti) služe za pročišćavanje otpadne vode, koja sadrži masti i ulja biljnog porijekla. Ugrađuju se u interni odvodni sustav objekta između sudopera i slivnika s jedne strane, te kontrolnog okna s druge strane. Mastolovi se ugrađuju u:
-ugostiteljske i turističke objekte (hoteli, restorani, konobe…)
-kuhinje i kantine u javnim ustanovama (bolnice, škole, fakulteti…)
-kuhinje i kantine u poduzećima
-uljare
-klaonice i mesnice

Specijaliziranim vozilima kao i timom profesionalno izučenih ljudi, Bio-goriva nude čišćenje kuhinjskih mastolova – mješavine masti i ulja iz odvajača ulja/voda ključnog broja otpada 19 08 09. Nastali otpad zbrinjava se na ekološki prihvatljiv i zakonom propisan način prema Zakonu o održivon gospodarenju otpadom NN 94/13.