Djelatnosti

Bio-goriva d.o.o. iz Varaždina je ovlaštena tvrtka za sakupljanje , zbrinjavanje te prijevoz neopasnog otpada na području Republike Hrvatske.

Zbrinjavamo otpadno jestivo ulje i masti prema pravilniku o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/2006), te Zakonu o otpadu (NN 178/2004) kojima se uređuju obveze gospodarenja otpadnim jestivim uljima i mastima.