Biorazgradivi otpad

Biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina KBO 20 01 08 (poznatije kao biootpad, napoj, pomije, pome) dužni ste izdvajati iz komunalnog otpada i zbrinjavati prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13.

Specijaliziranim vozilima kao i timom profesionalno izučenih ljudi, Bio-goriva nude posebno označene spremnike te uslugu odvoza i zbrinjavanja biootpada na ekološki prihvatljiv i zakonom propisan način.