• Slider02

  • Slider01

Mastolovi (mastolovci, kuhinjski separatori masti) služe za pročišćavanje otpadne vode, koja sadrži masti i ulja biljnog porijekla. Ugrađuju se u interni odvodni sustav objekta između sudopera i slivnika...
Plaćamo otpadno jestivo ulje.biogoriva
Dodatna usluga za naše klijente - uz naknadu zbrinjavamo prazne korištene kanistere od ulja. biogoriva
Biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina KBO 20 01 08 (poznatije kao biootpad, napoj, pomije, pome) dužni ste izdvajati iz komunalnog otpada i zbrinjavati prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13.