Izjava o sukladnosti

Izjava o sukladnosti za preuzeto otpadno jestivo ulje na ovoj stranici je sastavni dio Ugovora o preuzimanju otpadnih jestivih ulja sklopljenog između Naručitelja i Izvoditelja. Ako je Izjava o sukladnosti dio pismenog ugovora smatrati će se prihvaćenom i stupa na snagu datumom potpisa ugovora. Ako su Izjave o sukladnosti obuhvaćene u odredbama i  uvjetima, smatrati će se prihvaćenim, ukoliko stranka ne izrazi prigovor Izvoditelju u roku od 14 dana nakon što su Naručitelju prezentirane odredbe i uvjeti. Ukoliko stranka (Naručitelj) ne izrazi prigovor, to će se smatrati kao suglasnost na odredbe i uvjete. Izjava o sukladnosti će se smatrati prihvaćenom nakon proteka roka od 14 dana.